Home

Begin met een afspraak.

Zorg rond werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is aan de orde van de dag. Nieuwe wetten, nieuwe werkwijzen en veelal een verschraling van sociale zekerheden. In deze nieuwe tijd lijkt ‘gewoon doen’ niet meer zo vanzelfsprekend. Door toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt de mens steeds meer buitenspel gezet. Verlies van werk heeft een enorme impact. Hulp bij het proces rondom werkloos worden en hervinden van werk is dan ook onontbeerlijk. Doe het gewoon: bel voor een afspraak.

Perspectief voor de toekomst

Outplacement , vanuit een uitkering weer aan het werk willen of op persoonlijke titel op zoek naar begeleiding?
Spiegelen, aandragen van kennis van de arbeidsmarkt, meedenken in mogelijkheden in plaats van beperkingen kan leiden tot het maken van nieuwe keuzes.

Professionele, praktische en persoonlijk coaching als wegwijzer naar nieuw perspectief.